Takai­sin kil­pai­lusi­vul­le

Yleisö

Ylei­söl­le on tapah­tu­maan ilmai­nen sisään­pää­sy. Kat­se­lua­lu­eet löy­ty­vät radan poh­jois- ja län­si­pääs­tä, kar­tan osoit­ta­mis­ta pai­kois­ta.