SuperMoto

Super­mo­to on yhteis­lähdöl­lä tapah­tu­va nopeuskil­pailu joka aje­taan sul­je­tul­la, osit­tain tai kokon­aan päällystetyl­lä radal­la. Super­mo­to-kil­pailut ovat kan­sain­välis­es­ti avoimia. FIM:n kalen­teri­in merk­i­tyis­sä kil­pailuis­sa nou­date­taan FIM:n Super­mo­toa koske­via sään­töjä.