Takaisin kil­pailu­sivulle

Rata-alue

Hyvinkään kart­ing-rata sijait­see Hyvinkään vauhtipuis­tossa ral­li-cross, motocross, speed­way ja pienoisautora­to­jen välit­tömässä läheisyy­dessä. Kiven­heiton päässä on myös Hyvinkään pienkoneille tarkoitet­tu, varsin akti­ivi­nen lento­kent­tä. Lentokoneet laskeu­tu­vatkin varsin usein kart­ingradan yli puiden latvo­ja hipoen.

Rata tun­netaan myös nimel­lä Tuikkala. Sen pitu­us on 1008m ja lev­eys 8m.

Talvel­la varikkoalueelle on aurat­tu jäära­ta pien­impi­en kuskien käyt­töön.