Rata-alue

Jokamies­lu­okan suomen­mes­taru­ud­es­ta aje­taan Hyvinkään nopeal­la ral­li­cross radal­la.
Lauan­taina kar­si­taan kil­pail­i­jat sun­nun­tain finaalipäivään. Kil­pailu­un odote­taan jopa 250 osan­ot­ta­jaa.

Yleisön viihtyvyy­teen on panos­tet­tu. Radan keskialueen näkyvyyt­tä on paran­net­tu, lisäk­si istu­makat­so­moi­ta on lisät­ty huo­mat­tavasti.
Lap­sille löy­tyy mm. pomp­pulin­na. Rav­in­tolan puolel­la tar­jon­ta on monipuolista kisamakkaroista ruo­ka-annok­si­in, uno­hta­mat­ta makeisia ja jäätelöä.

Kil­pailu tele­vi­sioidaan suo­ra­tois­tona Youtubessa, sekä koos­t­eena 4 RUUTU ilmaiskanaval­la sekä tv 6:lla.
Lauan­tai aamupäivän avaa­vat Peking to Paris kil­pailu­un osal­lis­tu­vat his­torik ikäkau­den ral­li-autot oma­l­la kil­pailul­laan.
Tätä van­ho­jen ral­li­au­to­jen kisaa pääsee seu­raa­maan samal­la JM SM kisalip­ul­la.