Rallicross rata

Kun saa­vut radal­le, toi­mi seuraavasti

 

Käy aina ilmoit­tau­tu­mas­sa kah­vios­sa ennen radal­le menoa

      • Jokai­nen aja­ja ilmoit­tau­tuu, myös aja­jat jot­ka kokeilevat/ajavat toi­sen käyt­tä­mää autoa.

Jokai­sen aja­jan on täy­tet­tä­vä ehdot­to­mas­ti radan­käyt­tö­so­pi­mus sekä mak­set­ta­va ratamaksu

 

Radal­la ajo sal­lit­tu vain radan aukio­lo aikoina

 

Ajet­taes­sa käy­te­tään aina kypä­rää ja turvavöitä

Vari­kol­la on käy­tet­tä­vä jokai­sen radal­la käy­tös­sä ole­van auton alla nes­tei­tä läpäi­se­mä­tön­tä suojamattoa!

Suo­ja­ma­ton tulee olla koko auton alla, ei vain moot­to­rin!! Pah­vi ei riitä!! 

Suo­ja­mat­to­ja pys­tyy osta­maan kahviosta.

Mikä­li suo­ja­ma­tol­le valuu nes­tei­tä, niin ne imey­te­tään imeytysmattoon! 

Käy­tet­ty imey­tys­mat­to toi­mi­te­taan öljynkeräysastiaan.

Suo­ja­ma­ton käyt­töä val­voo rata­val­vo­ja ja hänen ohjei­ta on ehdot­to­mas­ti noudatettava!

Suo­ja­ma­ton käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä seu­raa ran­gais­tus sakko.

Vari­kol­la kai­ken­lai­nen revit­tä­mi­nen ja soran len­nät­tä­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kielletty!

Alu­eel­la on eril­li­nen ohje­tau­lu, jon­ka ohjei­ta on noudatettava!

 

Rata­mak­sut:

Ker­ta­mak­su HyUA jäsen 35€

Ker­ta­mak­su ei jäsen 50€

Lisä­kus­ki                                               

Kausi­kort­ti HyUA jäse­nil­le 400€

 

Rata­vuo­krat yrityksille:

Arki­sin, läh­tö 400€ / sis 2h lisä­tun­nit 150€/h

Vii­kon­lo­put, kil­pai­lut ja muut tapah­tu­mat eril­li­sen sopi­muk­sen mukaisesti.

 

Varauk­set info@hyua.fi

Kalenteri

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapahtumat.