Rallicross rata

Kun saa­vut radal­le, toi­mi seu­raa­vas­ti

 

Käy aina ilmoit­tau­tu­mas­sa kah­vios­sa ennen radal­le menoa

      • Jokai­nen aja­ja ilmoit­tau­tuu, myös aja­jat jot­ka kokeilevat/ajavat toi­sen käyt­tä­mää autoa.

Jokai­sen aja­jan on täy­tet­tä­vä ehdot­to­mas­ti radan­käyt­tö­so­pi­mus sekä mak­set­ta­va rata­mak­su

 

Radal­la ajo sal­lit­tu vain radan aukio­lo aikoi­na

 

Ajet­taes­sa käy­te­tään aina kypä­rää ja tur­va­vöi­tä

Vari­kol­la on käy­tet­tä­vä jokai­sen radal­la käy­tös­sä ole­van auton alla nes­tei­tä läpäi­se­mä­tön­tä suo­ja­mat­toa!

Suo­ja­ma­ton tulee olla koko auton alla, ei vain moot­to­rin!! Pah­vi ei rii­tä!!

Suo­ja­mat­to­ja pys­tyy osta­maan kah­vios­ta.

Mikä­li suo­ja­ma­tol­le valuu nes­tei­tä, niin ne imey­te­tään imey­tys­mat­toon! 

Käy­tet­ty imey­tys­mat­to toi­mi­te­taan öljyn­ke­räy­sas­ti­aan.

Suo­ja­ma­ton käyt­töä val­voo rata­val­vo­ja ja hänen ohjei­ta on ehdot­to­mas­ti nou­da­tet­ta­va!

Suo­ja­ma­ton käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä seu­raa ran­gais­tus sak­ko.

Vari­kol­la kai­ken­lai­nen revit­tä­mi­nen ja soran len­nät­tä­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty!

Alu­eel­la on eril­li­nen ohje­tau­lu, jon­ka ohjei­ta on nou­da­tet­ta­va!

 

Rata­mak­sut:

Ker­ta­mak­su HyUA jäsen                    35€

Ker­ta­mak­su ei jäsen                            50€

Lisä­kus­ki                                               

Kausi­kort­ti HyUA jäse­nil­le                400€

 

Rata­vuo­krat yri­tyk­sil­le:

Arki­sin, läh­tö 400€ / sis 2h lisä­tun­nit 150€/h

Vii­kon­lo­put, kil­pai­lut ja muut tapah­tu­mat eril­li­sen sopi­muk­sen mukai­ses­ti.

 

Varauk­set info@hyua.fi

Kalenteri