Rallicross rata

Kun saavut radalle, toi­mi seu­raavasti

 

Käy aina ilmoit­tau­tu­mas­sa kahvios­sa ennen radalle menoa

      • Jokainen aja­ja ilmoit­tau­tuu, myös aja­jat jot­ka kokeilevat/ajavat toisen käyt­tämää autoa.

Jokaisen aja­jan on täytet­tävä ehdot­tomasti radankäyt­tö­sopimus sekä mak­set­ta­va rata­mak­su

 

Radal­la ajo sal­lit­tu vain radan auki­o­lo aikoina

 

Ajet­taes­sa käytetään aina kypärää ja tur­vavöitä

Varikol­la on käytet­tävä jokaisen radal­la käytössä ole­van auton alla nesteitä läpäisemätön­tä suo­ja­mat­toa!

Suo­jam­a­ton tulee olla koko auton alla, ei vain moot­torin!! Pahvi ei riitä!!

Suo­ja­mat­to­ja pystyy osta­maan kahvios­ta.

Mikäli suo­jam­a­tolle val­uu nesteitä, niin ne imeytetään imey­tys­mat­toon! 

Käytet­ty imey­tys­mat­to toimite­taan öljynkeräysas­ti­aan.

Suo­jam­a­ton käyt­töä valvoo ratavalvo­ja ja hänen ohjei­ta on ehdot­tomasti nou­datet­ta­va!

Suo­jam­a­ton käyt­tämät­tömyy­destä seu­raa ran­gais­tus sakko.

Varikol­la kaiken­lainen revit­tämi­nen ja soran lennät­tämi­nen on ehdot­tomasti kiel­let­ty!

Alueel­la on erilli­nen ohje­taulu, jon­ka ohjei­ta on nou­datet­ta­va!

 

Rata­mak­sut:

Ker­ta­mak­su HyUA jäsen                    35€

Ker­ta­mak­su ei jäsen                            50€

Lisäkus­ki                                               

Kausiko­rt­ti HyUA jäse­nille                400€

 

Ratavuokrat yri­tyk­sille:

Ark­isin, lähtö 400€ / sis 2h lisä­tun­nit 150€/h

Viikon­lop­ut, kil­pailut ja muut tapah­tu­mat eril­lisen sopimuk­sen mukaises­ti.

 

Varauk­set info@hyua.fi

Kalenteri

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapah­tu­mat.