Rallicross rata

Kun saa­vut radal­le, toi­mi seuraavasti

 

Ilmoit­tau­du ja mak­sa rata­mak­su kah­vios­sa ennen radal­le menoa

      • Jokai­nen aja­ja ilmoit­tau­tuu, myös aja­jat jot­ka kokeilevat/ajavat toi­sen käyt­tä­mää autoa.

Jokai­nen aja­ja täyt­tää radan­käyt­tö­so­pi­muk­sen, joka on voi­mas­sa kalenterivuoden

Radal­la ajo on sal­lit­tu vain alu­een aukio­loai­koi­na kun radal­la on HyUA:n rata­val­vo­ja. Aukio­loa­jat ilmoi­te­taan kalenterissa.

Radal­la käy­tet­tä­väs­sä ajo­neu­vos­sa on olta­va voi­mas­sa ole­va liikennevakuutus.

Radal­la ajet­taes­sa ajo­neu­vos­sa saa olla vain kak­si (2) hen­ki­lö ker­ral­laan ja molem­pien on käy­tet­tä­vä kypä­rää ja pidet­tä­vä tur­va­vyöt kiinni.

Vari­kol­la jokai­sen radal­la käy­tös­sä ole­van ajo­neu­von alla on olta­va nes­tei­tä läpäi­se­mä­tön suojamatto!

Suo­ja­ma­ton tulee olla koko auton alla, ei vain moot­to­rin!! Pah­vi ei riitä!! 

Suo­ja­mat­to­ja on myy­tä­vä­nä kahviossa.

Rata­val­vo­ja val­voo suo­ja­ma­ton käyt­töä ja hänen ohjei­taan on ehdot­to­mas­ti noudatettava!

Suo­ja­ma­ton käyt­tä­mät­tö­myy­des­tä seu­raa ran­gais­tus sakko.

Vari­kol­la kai­ken­lai­nen revit­tä­mi­nen ja soran len­nät­tä­mi­nen on ehdot­to­mas­ti kiel­let­ty! Ajo­no­peus vari­kol­la on 20 km/h.

 

 

Vii­kon­lo­put, kil­pai­lut ja muut tapah­tu­mat eril­li­sen sopi­muk­sen mukaisesti.

 Varauk­set info@hyua.fi

Kalenteri

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapahtumat.