Pienoisautoilu

Pienoisautoilu on vauhdikas ja muka­va koko per­heen har­ras­tus. Har­ras­tus on help­po aloit­taa ja har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo hyvin nuorel­la iäl­lä, joten pienoisautoilu on eri­no­mainen tapa ottaa per­heen pien­im­mätkin mukaan lajin pari­in. Har­ras­tus yhdis­tääkin kaiken ikäiset kul­jet­ta­jat.

Pienoisautoilu tun­net­taan usein RC-autoiluina. Lyhenne RC juon­taa juuren­sa englan­nin kielis­es­tä ter­mista Radio Con­trolled tai Remote Con­trolled, joil­la viitataan radio-ohjat­tavaan tai kauko-ohjat­tavaan autoon. RC-auto­ja löy­tyy niin sähköl­lä kuin polt­to­moot­to­ril­la toimivia ver­sio­ta. Molem­mista löy­tyy niin har­rasver­sio­ta kuin kil­pakäyt­töön sovel­tuvia malle­ja. Hyvinkään radoil­la molem­pi­en mallien käyt­tö on sal­lit­tua. Molem­mista käyt­tövoimaver­sio­ta löy­tyy sekä krossi- (off-road) että rata-auto­ja (on-road). Kum­mallekkin ajoneu­vo­tyyp­ille sopi­va rata löy­tyy Hyvinkään UA:n radoista.

Pieni­noisautoilus­sa aje­taan nopeuskil­pailu­ja sul­je­tul­la radal­la autoil­la, jot­ka ovat niin pieniä, että kul­jet­ta­jan pitää ohja­ta autoa kauko-ohjauk­sel­la. Kaik­ki ovat määrä­tyssä suh­teessa pienen­nök­siä oikeista tai ”kuvitel­luista” autoista.