Pienoisautoilu

Pie­noi­sau­toi­lu on vauh­di­kas ja muka­va koko per­heen har­ras­tus. Har­ras­tus on help­po aloit­taa ja har­ras­tuk­sen voi aloit­taa jo hyvin nuo­rel­la iäl­lä, joten pie­noi­sau­toi­lu on erin­omai­nen tapa ottaa per­heen pie­nim­mät­kin mukaan lajin pariin. Har­ras­tus yhdis­tää­kin kai­ken ikäi­set kuljettajat.

Pie­noi­sau­toi­lu tun­net­taan usein RC-autoi­lui­na. Lyhen­ne RC juon­taa juu­ren­sa englan­nin kie­li­ses­tä ter­mis­ta Radio Cont­rol­led tai Remo­te Cont­rol­led, joil­la vii­ta­taan radio-ohjat­ta­vaan tai kau­ko-ohjat­ta­vaan autoon. RC-auto­ja löy­tyy niin säh­köl­lä kuin polt­to­moot­to­ril­la toi­mi­via ver­sio­ta. Molem­mis­ta löy­tyy niin har­ras­ver­sio­ta kuin kil­pa­käyt­töön sovel­tu­via mal­le­ja. Hyvin­kään radoil­la molem­pien mal­lien käyt­tö on sal­lit­tua. Molem­mis­ta käyt­tö­voi­ma­ver­sio­ta löy­tyy sekä kros­si- (off-road) että rata-auto­ja (on-road). Kum­mal­lek­kin ajo­neu­vo­tyy­pil­le sopi­va rata löy­tyy Hyvin­kään UA:n radoista.

Pie­ni­noi­sau­toi­lus­sa aje­taan nopeus­kil­pai­lu­ja sul­je­tul­la radal­la autoil­la, jot­ka ovat niin pie­niä, että kul­jet­ta­jan pitää ohja­ta autoa kau­ko-ohjauk­sel­la. Kaik­ki ovat mää­rä­tys­sä suh­tees­sa pie­nen­nök­siä oikeis­ta tai ”kuvi­tel­luis­ta” autoista.