Pienoisauto rata

Hyvin­kään pie­noi­sau­to­ra­dois­ta on täl­lä het­kel­lä käy­tös­sä vain asfalt­ti­ra­ta rata-autoil­le. Uut­ta kros­si­ra­taa raken­ne­taan täl­lä het­kel­lä ja se on tar­koi­tus saa­da käyt­töön loppukesästä.

 Rata­mak­sut:

Ker­ta­mak­sut 10€/päivä mak­se­taan ennak­koon tilille:

IBAN tili­nu­me­ro: FI7650620320288560
Saa­ja: Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry
Vies­ti: Nimi, PA-rata­mak­su

 

Rata on avoin­na kesäkuussa:

 La 6.6.          klo 12.00–18.00

Su 7.6.          klo 12.00–18.00

Ke 10.6.        klo 14.00–20.00

 La 13.6.        klo 12.00–18.00

Su 14.6.        kil­pai­lut alkaen klo 8.00- (rata vain kil­pai­luun osal­lis­tu­vien käytössä)

 Myö­hem­mät ajan­koh­dat vah­vis­te­taan vii­kol­la 24. Mui­na päi­vi­nä rata on auki sopi­muk­sen mukaan, tie­dus­te­lut: O5OO-477842 Tee­mu Saarinen