Kilpailut

JM SM 2019 29.6–30.6.2019

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­liat jär­jes­tää joka­mie­hen­luo­kan ylei­sen SM-kil­pai­lun 29.6 — 30.6.2019 Kil­pai­lu aje­taan Hyvin­kään Vauh­ti­puis­tos­sa osoit­tees­sa Hikiän­tie 1508, 05800 Hyvin­kää 

NEZ / FinRX 25.8.2019

Muka­na on yhteen­sä 9–10 eri kil­pa-auto­luok­kaa, jois­ta osa on Junio­ri­luok­kia, joten kai­kil­le ja kai­ken ikäi­sil­le löy­tyy näh­tä­vää! Varik­ko alue on avoin­na kai­kil­le.

Cross­kart SM-sar­jan ja KRC-sar­jan nel­jäs osa­kil­pai­lu aje­taan Hyvin­kään Vauh­ti­puis­tos­sa osoit­tees­sa Hikiän­tie 1508, 05800 Hyvin­kää.

Karting EteläCup

Har­ras­ta­jil­le suun­nat­tu Kar­ting-sar­ja, jon­ka osa­kil­pai­lut aje­taan Uuden­maan aluel­la.

  • Vih­ti 1              8.5.2019
  • Hyvin­kää 1      29.5.2019
  • Van­taa 1         19.6.2019
  • Vih­ti 2              31.7.2019
  • Hyvin­kää 2      21.8.2019
  • Van­taa 2          11.9.2019