Kartingrata

Tuik­ka­la on noin kilo­met­rin pitui­nen kar­tin­gra­ta aivan Ete­lä-Suo­men kes­ki­pis­tees­sä, hyvien kul­ku­yh­teyk­sien kes­kel­lä. Rata on sii­tä poik­keuk­sel­li­nen, että se on tur­va­tar­kas­tet­tu ja hyväk­syt­ty molem­piin suun­tiin ajet­ta­vak­si — ei toki samaan aikaan.

Radal­la on mah­dol­lis­ta ajaa myös super­mo­toil­la, hiek­kao­suuk­sien kans­sa tai ilman. Hiek­kao­suuk­sien olles­sa käy­tös­sä, radal­la pää­se­vät aja­maan vain motot. Hiek­ka­ra­ta­vuo­ron jäl­keen rata pes­tään aina kor­kea­pai­ne­ve­si­pe­sul­la, jot­ta kaik­ki asfal­til­le kul­keu­tu­neet hie­kan­jy­vät ja pöly saa­daan pois.

Aukio­loa­jat

Tar­kis­ta aukio­loa­jat kalenterista

Rata­mak­sut

  HyUA jäse­nil­le
Rata­mak­su 25€ Rata­mak­su 20€
Rata­mak­su alle 15v 15€ Rata­mak­su alle 15v 10€
Kausi­kort­ti 300€ Kausi­kort­ti 200€
Kausi­kort­ti alle 15v 150€ Kausi­kort­ti alle 15v 100€
Lisä­kus­ki 5€    
Ker­hoil­ta 5€    

 

Mak­su ja ilmoit­tau­tu­mi­nen suo­ri­te­taan Kar­ting radan kah­vioon aina ennen radal­le menoa.
Mikä­li rata­mak­su suo­rit­ta­mat­ta seu­raa tar­kas­tus­mak­su 50€
Kar­tin tai moton alla olta­va vari­kol­la aina suojapeite!!

Kalenteri