Karting rata

Tuik­ka­la 1008 m pit­kä haas­ta­va rata ajaa.
Samal­la radal­la pää­see myös Super Motot aja­maan.

Kar­ting-autot ja Motot aja­vat tois­tai­sek­si vuo­ro­tel­len 30min jak­sois­sa. Poik­keuk­set löy­dät kalen­te­ris­ta.
Sijait­see Ete­lä-Suo­men kes­ki­pis­tees­sä, hyvien kul­ku­yh­teyk­sien kes­kel­lä!

Aukio­loa­jat
Tar­kis­ta kalen­te­ris­ta aukio­loa­jat

Rata­mak­sut:
HyUA jäsen aikui­nen                                                      20€
HyUA jäsen alle 15v                                                       10€
Ei jäsen aikui­nen                                                             25€
Ei jäsen alle 15v                                                              15€
Lisä­kus­ki (aje­taan samal­la autolla/motolla)              5€
Kar­ting ker­hoil­ta                                                             5€ ker­ta
Kar­ting HyUA jäsen Kausi­kort­ti alle 15v.                    100€
Kar­ting HyUA jäsen Kausi­kort­ti yli 15v.                       200€
Sinä vuon­na kun täyt­tää 15v. mak­saa aikui­sen hin­nan.

Mak­su ja ilmoit­tau­tu­mi­nen suo­ri­te­taan Kar­ting radan kah­vioon aina ennen radal­le menoa.
Mikä­li rata­mak­su suo­rit­ta­mat­ta seu­raa tar­kas­tus­mak­su 50€
Kar­tin tai moton alla olta­va vari­kol­la aina suo­ja­pei­te!!

Kalenteri

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapah­tu­mat.