Karting rata

Tuikkala 1008 m pitkä haas­ta­va rata ajaa.
Samal­la radal­la pääsee myös Super Motot aja­maan.

Kart­ing-autot ja Motot aja­vat tois­taisek­si vuorotellen 30min jak­sois­sa. Poikkeuk­set löy­dät kalen­ter­ista.
Sijait­see Etelä-Suomen keskip­is­teessä, hyvien kulkuy­hteyk­sien keskel­lä!

Auki­oloa­jat
Tark­ista kalen­ter­ista auki­oloa­jat

Rata­mak­sut:
HyUA jäsen aikuinen                                                      20€
HyUA jäsen alle 15v                                                       10€
Ei jäsen aikuinen                                                             25€
Ei jäsen alle 15v                                                              15€
Lisäkus­ki (aje­taan samal­la autolla/motolla)              5€
Kart­ing ker­hoil­ta                                                             5€ ker­ta
Kart­ing HyUA jäsen Kausiko­rt­ti alle 15v.                    100€
Kart­ing HyUA jäsen Kausiko­rt­ti yli 15v.                       200€
Sinä vuon­na kun täyt­tää 15v. mak­saa aikuisen hin­nan.

Mak­su ja ilmoit­tau­tu­mi­nen suorite­taan Kart­ing radan kahvioon aina ennen radalle menoa.
Mikäli rata­mak­su suorit­ta­mat­ta seu­raa tarkas­tus­mak­su 50€
Kartin tai moton alla olta­va varikol­la aina suo­japeite!!

Kalenteri

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapah­tu­mat.