HyUA

Yhteystiedot

Pos­tio­soi­te:
Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry
PL 72 05801 Hyvin­kää

Katuo­soit­teet: (EI pos­tia näi­hin osoit­tei­siin!)
Karting‑, moto- ja pie­noi­sau­toi­lu­ra­dat: Hikiän­tie 1507
Ral­lic­ross­ra­ta: Hikiän­tie 1508

Tie­dus­te­lut:
info@hyua.fi
040 572 5722

Jäse­n­asiat: Osoit­teen­muu­tok­sis­ta ja muis­ta jäse­n­asiois­ta voit lait­taa pos­tia osoit­tee­seen: jasenasiat@hyua.fi. Ilmoi­tat­han myös mah­dol­li­sen säh­kö­pos­tio­soit­teen muu­tok­sen samai­seen osoit­tee­seen.

Ympä­ris­tö­asiat: Vas­tuul­li­sia ympä­ris­tö­asioi­ta seu­ras­sam­me hoi­taa Mikael Tigers­tedt, tigers(a)kolumbus.fi

Kalus­ton vuo­kraus: VHF-puhe­li­met, tel­tat, gril­lit, pael­la­pan­nu Tie­dus­te­lut info@hyua.fi tai  Kim­mo Mäki­nen 0400 678 519, kimmon33@gmail.com

Vastuuhenkilöt

Ral­lic­ross rata                                                    Tero Salo­ran­ta
Kar­ting rata                                                        Pek­ka Nis­ka­nen
Motot                                                                   Ant­ti Soi­tia­la
Pie­noi­sau­toi­lu­ra­dat                                           Tee­mu Saa­ri­nen
Ympä­ris­tö­vas­taa­va                                            Mikael Tigers­tedt
Yhteis­kun­ta­suh­teet                                            Tero Salo­ran­ta / Mikael Tigers­ted
Koti­si­vut                                                              Mik­ko Kin­nu­nen / Kati Nis­ka­nen
Kalus­to ja sen vuo­kraa­mi­nen                          Kim­mo Mäki­nen
Rato­jen vuo­kraus                                               Tero Salo­ran­ta (RC-rata) / Pek­ka                                                                                   Nis­ka­nen (Kar­tin­gra­ta)

Hallitus

31.10.2019 alkaen

Puheen­joh­ta­ja

Tero Salo­ran­ta, 0400 754 237, tero.saloranta(a)gmail.com

Vara­pu­heen­joh­ta­ja

Har­ri Nykä­nen, 0400 892 214, hyvinkaan.autopeltikorjaamo(a)pp.inet.fi

Jäse­net

Riik­ka Kor­ho­nen, (sih­tee­ri) 0400 986379, riikka.korhonen(a)tuusula.fi

Mik­ko Kin­nu­nen, 040 504 5363, mikko.kinnunne(a)kaha.fi

Pek­ka Nis­ka­nen, 044 976 9528 niskanenpekka78(a)gmail.com

Topi Kivi­leh­to, 045 111 8883 topi.kivilehto(a)kone.com

Ant­ti Soi­tia­la, 044 551 8306, antti.soitiala(a)mapmedical.fi

Vara­jä­se­net

Eero Suon­ran­ta, 040 580 8909, eero.suonranta(a)gmail.com

Kati Nis­ka­nen, 044 575 0519, kati.niskanen(a)saunalahti.fi