HyUA

Yhteystiedot

Pos­tio­soi­te:
Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry
PL 72
05801 Hyvin­kää

Katuo­soit­teet: (EI pos­tia näi­hin osoit­tei­siin!)
Karting‑, moto- ja pie­noi­sau­toi­lu­ra­dat:
Hikiän­tie 1507
Ral­lic­ross­ra­ta:
Hikiän­tie 1508

Tie­dus­te­lut:
info@hyua.fi
040 572 5722

Jäse­n­asiat:
Osoit­teen­muu­tok­sis­ta ja muis­ta jäse­n­asiois­ta voit lait­taa pos­tia osoit­tee­seen: jasenasiat@hyua.fi. Ilmoi­tat­han myös mah­dol­li­sen säh­kö­pos­tio­soit­teen muu­tok­sen samai­seen osoit­tee­seen.

Ympä­ris­tö­asiat:
Vas­tuul­li­sia ympä­ris­tö­asioi­ta seu­ras­sam­me hoi­taa Mikael Tigers­tedt, tigers@kolumbus.fi

Kalus­ton vuo­kraus:
VHF-puhe­li­met, tel­tat, gril­lit, pael­la­pan­nu
Tie­dus­te­lut info@hyua.fi tai  Kim­mo Mäki­nen 0400 678 519, kimmon33@gmail.com

Vastuuhenkilöt

Ral­lic­ross rata                                                      Tero Salo­ran­ta
Kar­ting rata                                                          Jonas Lind­berg
Pie­noi­sau­toi­lu­ra­dat                                            Tee­mu Saa­ri­nen
Ympä­ris­tö­vas­taa­va                                             Mikael Tigers­tedt
Yhteis­kun­ta­suh­teet                                             Mikael Tigers­tedt /
                                                                                Tero Salo­ran­ta
Koti­si­vut                                                               Jonas Lind­berg
Kalus­to ja sen vuo­kraa­mi­nen                           Kim­mo Mäki­nen
Rato­jen vuo­kraus                                                Tero Salo­ran­ta /
                                                                                Jonas Lind­berg

Hallitus

26.10.2018 alkaen

Puheen­joh­ta­ja

Tero Salo­ran­ta, 0400 754 237, tero.saloranta(a)gmail.com

Vara­pu­heen­joh­ta­ja

Har­ri Nykä­nen, 0400 892 214, hyvinkaan.autopeltikorjaamo(a)pp.inet.fi

Jäse­net

Riik­ka Kor­ho­nen, (sih­tee­ri) 0400 986379, riikka.korhonen(a)tuusula.fi

Jonas Lind­berg, 050 366 5751, jonas.lindberg(a)kemira.com

Kim­mo Mäki­nen, 0400 678 519, kimmon33(a)gmail.com

Pek­ka Nis­ka­nen, 044 976 9528 niskanenpekka78(a)gmail.com

Topi Kivi­leh­to, 045 111 8883 topi.kivilehto(a)kone.com

Vara­jä­se­net

Eero Suon­ran­ta. 040 580 8909, eero.suonranta(a)gmail.com

Tuo­mo Nuo­ren­to, 044 570 0786, tuomo(a)nuorento.to