Yhteystiedot
Pos­tio­soi­te

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat Ry

PL 72

05801 Hyvin­kää

Katuo­soit­teet(Ei pos­tia näi­hin osoitteisiin)

Karting‑, moto- ja pienoisautoiluradat

Ral­lic­ross­ra­ta

 

Hikiän­tie 1507

Hikiän­tie 1508

 

Yhteys-/vastuuhenkilöt

Ral­lic­ross­ra­ta

Kar­tin­gra­ta

Pek­ka Niskanen 044 976 9528 pekka.niskanen@hyua.fi
Pie­noi­sau­toi­lu­ra­dat Tee­mu Saarinen 0500 477 842 teemu.saarinen@vepro.fi
Ympä­ris­tö­vas­taa­va Mikael Tigers­tedt   tigers@kolumbus.fi
Koti­si­vut

Timo Hel­li

Mik­ko Kinnunen

040 555 3822

040 504 5363

timo.helli@konecranes.com

mikko.kinnunen@kaha.fi

Yhteis­kun­ta­suh­teet

Pek­ka Niskanen

Mikael Tigers­tedt

044 976 9528

 

pekka.niskanen@hyua.fi

tigers@kolumbus.fi

Rato­jen ja kalus­ton vuokraus Pek­ka Niskanen 044 976 9528 pekka.niskanen@hyua.fi
Tie­dus­te­lut     info@hyua.fi

Jäse­n­asiat

Osoit­teen­muu­tok­set, säh­kö­pos­tio­soit­teen muu­tok­set ja muut jäsenasiat

    jasenasiat@hyua.fi