HyUA

Yhteystiedot

Pos­tiosoite:
Hyvinkään Urheilu­au­toil­i­jat ry
PL 72
05801 Hyvinkää

Katu­osoit­teet: (EI pos­tia näi­hin osoit­teisi­in!)
Karting‑, moto- ja pienoisautoil­u­ra­dat:
Hik­iän­tie 1507
Ral­li­cross­ra­ta:
Hik­iän­tie 1508

Tieduste­lut:
info@hyua.fi
040 572 5722

Jäse­nasi­at:
Osoit­teen­muu­tok­sista ja muista jäse­na­sioista voit lait­taa pos­tia osoit­teeseen: jasenasiat@hyua.fi. Ilmoi­tathan myös mah­dol­lisen sähkö­pos­tiosoit­teen muu­tok­sen samaiseen osoit­teeseen.

Ympäristöasi­at:
Vas­tu­ullisia ympäristöa­sioi­ta seuras­samme hoitaa Mikael Tiger­st­edt, tigers@kolumbus.fi

Kalus­ton vuokraus:
VHF-puhe­limet, teltat, gril­lit, pael­la­pan­nu
Tieduste­lut info@hyua.fi tai  Kim­mo Mäki­nen 0400 678 519, kimmon33@gmail.com

Vastuuhenkilöt

Ral­li­cross rata                                                      Tero Salo­ran­ta
Kart­ing rata                                                          Jonas Lind­berg
Pienoisautoil­u­ra­dat                                            Teemu Saari­nen
Ympäristö­vas­taa­va                                             Mikael Tiger­st­edt
Yhteiskun­ta­suh­teet                                             Mikael Tiger­st­edt /
                                                                                Tero Salo­ran­ta
Koti­sivut                                                               Jonas Lind­berg
Kalus­to ja sen vuokraami­nen                           Kim­mo Mäki­nen
Rato­jen vuokraus                                                Tero Salo­ran­ta /
                                                                                Jonas Lind­berg

Hallitus

26.10.2018 alka­en

Puheen­jo­hta­ja

Tero Salo­ran­ta, 0400 754 237, tero.saloranta(a)gmail.com

Vara­puheen­jo­hta­ja

Har­ri Nykä­nen, 0400 892 214, hyvinkaan.autopeltikorjaamo(a)pp.inet.fi

Jäsenet

Riik­ka Korho­nen, (sih­teeri) 0400 986379, riikka.korhonen(a)tuusula.fi

Jonas Lind­berg, 050 366 5751, jonas.lindberg(a)kemira.com

Kim­mo Mäki­nen, 0400 678 519, kimmon33(a)gmail.com

Pekka Niska­nen, 044 976 9528 niskanenpekka78(a)gmail.com

Topi Kivile­hto, 045 111 8883 topi.kivilehto(a)kone.com

Vara­jäsenet

Eero Suon­ran­ta. 040 580 8909, eero.suonranta(a)gmail.com

Tuo­mo Nuoren­to, 044 570 0786, tuomo(a)nuorento.to