Crosskart

Suo­mes­sa kisa­taan Cross­kar­teil­la useas­sa luokassa

Luo­kis­sa Mini, 85 ja 125 run­gon tulee nou­dat­taa AKK:n tek­ni­siä mää­räyk­siä. Val­mii­ta run­ko­ja ja raken­nus­sar­jo­ja on saa­ta­vis­sa usei­ta eri merkkejä.

Cross­kart Mini

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää mini­mis­sään 6 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pai­le­mi­sen, luo­kas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­puun kun täyt­tää 11 vuot­ta. Moot­to­rei­na ovat Raket 120 kar­ting­moot­to­ri tai enin­tään 270 cc neli­tah­ti­moot­to­ri vapaa­kyt­ki­mel­lä. Moot­to­ria ei saa virit­tää ja Cross­kar­tin mak­si­no­peus on 60 km/h. Luok­ka on näy­tös­luok­ka kilpailuissa.

Cross­kart 85

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää mini­mis­sään 9 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pai­le­mi­sen, luo­kas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­puun kun täyt­tää 13 vuot­ta. Moot­to­rei­na ovat 85 cc motoc­ross­pyö­rän moot­to­rit, merk­ki on vapaa mut­ta moot­to­ri tulee olla vakio. Cross­kart 85 mak­si­no­peus on 80 km/h. Luo­kas­sa aje­taan kan­sal­li­ses­ta CUP-mestaruudesta.

Cross­kart 125

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää mini­mis­sään 12 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pai­le­mi­sen, luo­kas­sa voi ajaa sen vuo­den lop­puun kun täyt­tää 16 vuot­ta. Moot­to­rei­na käy­te­tään 125 cc motoc­ross­pyö­rän moot­to­rei­ta ja kar­ting moot­to­rei­ta, merk­ki ja viri­ty­sas­te ovat vapai­ta. Kaa­sut­ti­men enim­mäis­ko­ko on 39 mm.

Luo­kas­sa aje­taan kan­sal­li­sia kil­pai­lu­ja sekä Suo­men mes­ta­ruu­des­ta FinRX-kesä­sar­jan yhteydessä.

Xtrem Junior

Xtrem-luok­ka junio­reil­le iäl­tään 12–16 vuo­tiail­le (sinä vuon­na kun täyt­tää 12-vuot­ta). Luo­kas­sa läh­tö­koh­ta­na NEZ Xtre­men tek­ni­set sään­nöt. Tur­va­va­rus­teet Xtrem-luo­kan mukai­ses­ti. Eroa­vai­suu­det nor­maa­liin Xtrem-cross­kart­tiin: Moot­to­ri 600cc, moot­to­ria rajoi­te­taan kier­ros­lu­vun rajoit­ti­mel­la (9000 rpm). Iskun­vai­men­ti­met vain yksi­sää­töi­set. Ren­kaat kuten 125 luo­kas­sa. Näy­tös­luok­ka kau­del­la 2019.

Xtrem

Kul­jet­ta­jan tulee täyt­tää mini­mis­sään 16 vuot­ta sinä vuon­na kun aloit­taa kil­pai­le­mi­sen. Moot­to­rit neli­tah­ti­sia ja nel­jä sylin­te­ri­siä 600cc tai 750cc moot­to­ri­pyö­rän moot­to­rei­ta, Xtrem run­got ovat NEZ Xtrem mää­räys­ten mukai­set. Suo­mes­sa kil­pail­laan tal­vel­la FinRX ‑sprint tyyp­pi­ses­sä tal­vi­sar­jas­sa ja Xtrem FinRX ‑kesä­sar­jas­sa ral­lic­ross tyyp­pi­ses­sä sar­jas­sa joka on myös lajin Suo­men­mes­ta­ruus­sar­ja Xtrem luokassa.

Kai­kis­sa edel­lä mai­ni­tuis­sa luo­kis­sa kil­pail­laan myös NEZ-sar­jas­sa, jos­sa kil­pai­lu­ja jär­jes­te­tään Poh­jois­mais­sa ja Baltiassa.

http://www.fia-nez.eu/