Kes­ki-Uuden­maan Soten suo­si­tuk­sen mukai­ses­ti ulko­har­ras­tus­pai­kat voi­daan ava­ta 7.1.2021 alkaen. Hyvin­kään urhei­luau­toi­li­jat avaa kol­me eril­lis­tä jää­ajo­har­joi­tus­ra­taa: ral­lic­ross- ja jää­kar­tin­gra­dat, sekä ralliharjoitus-EK:n 10.1.2021 kel­lo 12. Har­joi­tus­toi­min­nas­sa nou­da­te­taan Keus­o­ten suo­si­tuk­sia koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen estä­mi­sek­si. Ylei­sis­tä tilois­ta rata-alu­eel­la on avoin­na ainoas­taan WC, jos­sa mah­dol­li­suus käsien pesuun ja desin­fioin­tiin. Vir­vok­kei­den myyn­ti tapah­tuu kioskiluukusta.

RC-rata

  • rata­mak­su 35€
  • auto­jen luku­mää­räs­tä riip­puen radal­le teh­dään ajo­vuo­rot eri­tyyp­pi­sel­le autoille
  • vain sivii­li­nas­tat sallittuja

Ral­li-EK

  • rata­mak­su 50€
  • ral­li­nas­tat sallittu

Jää­kar­tin­gra­ta

  • rata­mak­su 25€
  • vain kar­tin­gau­toil­le

 

Rata­mak­su suo­ri­te­taan ennen radal­le menoa kios­kiin. Radoil­la ajet­taes­sa autos­sa saa olla kul­jet­ta­jan lisäk­si vain yksi mat­kus­ta­ja — sekä kul­jet­ta­jan, että mat­kus­ta­jan on käy­tet­tä­vä kypä­rää. Varik­koa­lu­eel­la auto­jen alla käy­tet­tä­vä nes­tet­tä läpäi­se­mä­tön­tä, koko auton kokois­ta alusmattoa.