Hyvin­kään urhei­luau­toi­li­jat kiit­tää hui­keas­ta tal­koo­päi­väs­tä! Tal­koo­po­ruk­kaa oli niin, että päät yhteen koli­si ja jäl­ki oli sen mukais­ta. Moni räs­tis­sä ollut asia tuli kun­toon ja Hikiän­tien molem­min puo­lin puhal­let­tiin yhteen hii­leen ja teh­tiin hom­mia yhte­nä poruk­ka­na — näin sen kuu­luu­kin olla.

Iso kii­tos kai­kil­le talkoilijoille!