TALVI TULEE

Radat ja ympä­ris­tö on hyvä saa­da kun­toon ennen ros­puut­toa, lumen tuloa ja kar­hu­jen tal­viun­ta. Käy­kääm­me yhdes­sä Vauh­ti­puis­toon syys­tal­koi­siin 7.11.2020 alkaen klo 10.00. Lais­ka töi­tään luet­te­lee, joten tul­kaa avuksi:

  • sii­vo­taan sisätiloja
  • inven­toi­daan tavaroita
  • tyh­jen­nel­lään roskiksia
  • siis­teil­lään rata-alueet
  • siir­rel­lään tava­roi­ta pai­kas­ta toiseen

Tal­koo­vas­taa­vat Timo ja Kati kar­ting radan puo­lel­la, Pek­ka ral­lic­ross radan puo­lel­la ker­to­vat ja opas­ta­vat teh­tä­vis­sä. Jotain sapus­kaa ja tal­koo­mak­ka­raa veden ja kah­vin kera pys­tym­me tar­joa­maan, joten ilmoit­tau­dut­han säh­kö­pos­til­la osoit­tee­seen jasenasiat@hyua.fi, niin tie­däm­me vara­ta riit­tä­väs­ti pötyä pöy­tään. Ter­ve­tu­loa joko kar­ting radal­le tai ral­lic­ross radal­le! Tai vie­lä mie­luum­min molempiin!

0 kommenttia

Lähetä kommentti

Säh­kö­pos­tio­soi­tet­ta­si ei jul­kais­ta. Pakol­li­set ken­tät on mer­kit­ty *