Ter­ve­tu­loa  Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry:n

SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN SYYSKOKOUKSEEN

Tors­tai­na 22.10.2020 KLO 19.00, kah­vi­tar­joi­lu 18:30 alkaen

Suo­sit­te­lem­me mas­kin käyt­töä (mas­ke­ja saatavilla)

 

Kokouk­seen voit osal­lis­tua myös Teams sovelluksella. 

Täs­sä tapauk­ses­sa toi­mi­ta säh­kö­pos­tio­soit­tee­si hal­li­tuk­sen sih­tee­ril­le riikka.korhonen@tuusula.fi. saat hänel­tä ohjeet ja kut­su­lin­kin kokoukseen.

Äänes­tys tapauk­ses­sa vain pai­kal­la läs­nä­oli­joil­la oikeus äänes­tä­mi­seen. HyUA:n sään­nöt ei mah­dol­lis­ta säh­köis­tä tai val­ta­kir­ja äänestystä.

 

Eeron tupa

Hikiän­tie 1507

05820 Hyvin­kää

 SÄÄNTÖMÄÄRÄISET ASIAT

 

Hyvin­kääl­lä 4.10.2020

Hal­li­tus