HyUA:n Hal­li­tus päät­ti jat­kaa rato­jen sul­kuai­kaa tois­tai­sek­si.

Nou­da­tam­me Val­tio­neu­vos­ton, THL:n ja Hyvin­kään Kau­pun­gin sekä mui­den viran­omais­ten ohjeis­tuk­sia. (Val­mius­la­ki voi­mas­sa 13.5.2020 asti)

Avaam­me radat har­ras­ta­jien käyt­töön heti kun tilan­ne sen sal­lii. Ilmoi­tam­me asias­ta www sivuil­lam­me ja Face­boo­kis­sa.

Toi­vom­me että kaik­ki ymmär­tä­vät haas­ta­van tilan­teen ja nau­ti­taan har­ras­tuk­ses­tam­me heti kun se on tur­val­li­ses­ti mah­dol­lis­ta.

Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry

Hal­li­tus 2.4.2020