Jäsen­tie­do­te

 Hyvin­kään Urhei­luau­toi­li­jat ry:n

Sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous Tors­tai­na 26.3.2020 on perut­tu, 

uusi päi­vä ilmoi­te­taan myö­hem­min

***

HyUA:n Radat ovat sul­jet­tu­na tois­tai­sek­si

***

Tou­ko­kuun Hela­tors­tai JM kil­pai­lu on perut­tu ja FinRX kil­pai­lul­le etsi­tään uut­ta päi­vää

***