Jäsen­tiedote

 Hyvinkään Urheilu­au­toil­i­jat ry:n

Sään­tömääräi­nen kevätkok­ous Torstaina 26.3.2020 on perut­tu, 

uusi päivä ilmoite­taan myöhem­min

***

HyUA:n Radat ovat sul­jet­tuna tois­taisek­si

***

Toukoku­un Hela­torstai JM kil­pailu on perut­tu ja Fin­RX kil­pailulle etsitään uut­ta päivää

***