JM SM 2019 29.–30.6.2019
NEZ / Fin­RX 24.- 25.8. 2019

Pari mah­tavaa kak­sipäiväistä kisaa RC-radal­la. FK-radan puolelle var­maan tul­laan ainakin pienoisautoiluk­il­pailui­ta vielä hake­maan, mut­ta nämä jo tässä vai­heessa tiedok­si.
Jos koet jonkun kil­pailu­naikaisen tehtävän omak­sesi, niin ilmoit­taudu jo nyt!
Buff­ista vas­taa Riik­ka Korho­nen: riikka.korhonen@tuusula.fi Ja muut kisaju­tut Heli Lahti-Salo­ran­ta: heli.lahti-saloranta@kone.com