Syys­ko­kous valit­si seu­raa­vak­si toi­mi­kau­dek­si hal­li­tuk­sen.

Salo­ran­ta Tero puheen­joh­ta­ja
Kivi­leh­to Topi (uusi)
Kor­ho­nen Riik­ka (ennen vara­jä­sen)
Lind­berg Jonas
Mäki­nen Kim­mo
Nykä­nen Har­ri
Nis­ka­nen Pek­ka
Nuo­ren­to Tuo­mo vara­jä­sen (uusi)
Suon­ran­ta Eero vara­jä­sen