RC-rata sul­jet­tu sun­nun­tai­na 8.10 run­saan sateen vuok­si!

 

Kalen­ris­sa ongel­mia, olem­me olleet yhtey­des­sä yllä­pi­toon asian rat­kai­se­mi­sek­si.

Etusi­vul­la näky­vät tie­dot on oikein mut­ta tar­kem­paa kalen­te­ria ei pää­se selaa­maan.

Ral­lic­ross radas­ta tie­dok­si.

Avoin­na seu­raa­van ker­ran kes­ki­viik­ko­na 27.9 klo 16–20 ja sun­nun­tai­na 1.10 klo 12–18