RC-rata sul­jet­tu sun­nun­taina 8.10 run­saan sateen vuok­si!

 

Kalen­ris­sa ongelmia, olemme olleet yhtey­dessä ylläpi­toon asian ratkaisemisek­si.

Etu­sivul­la näkyvät tiedot on oikein mut­ta tarkem­paa kalen­te­ria ei pääse selaa­maan.

Ral­li­cross radas­ta tiedok­si.

Avoin­na seu­raa­van ker­ran keskivi­ikkona 27.9 klo 16–20 ja sun­nun­taina 1.10 klo 12–18