TULE MUKAAN VAUHDIKKAASEEN MOOTTORIURHEILUILTAAN!

AKK-Motor­sport ry, Suomen Moot­to­rili­it­to ry ja Autoli­it­to jär­jestävät torstaina 22.9. klo 17–20 vapaapääsyisen tapah­tu­man, joka tuo sekä kak­si- että nelipyöräis­ten lajien naismes­tar­it Hyvinkään Vauhtipuis­toon. Koko per­heelle tarkoite­tus­sa, mut­ta eri­tyis­es­ti naisille suun­na­tus­sa Moot­to­ri­urheiluil­las­sa pääsee tutus­tu­maan monipuolis­es­ti moot­to­ri­urheilu­un – niin eri lajei­hin, urheil­i­joi­hin kuin seu­ra­toim­intaankin.

Tapah­tu­mas­sa esit­täy­tyvät mm. ral­li, crosskart, ral­li­cross, jokkis, kart­ing, autoslalom, enduropy­örät ja taitoa­jo. Ral­li-, crosskart- ja kart­ing-auto­ja pääsee itsekin tes­taa­maan — kuten myös kokeile­maan autoslalo­mia ja taitoa­joa oma­l­la autol­la, valmi­ik­si tehdy­il­lä radoil­la. Illan aikana jär­jestetään ral­likyy­di­tyk­siä ja urheil­i­joi­ta on mah­dol­lista jutut­taa hei­dän moot­to­ri­urheilu­ar­jes­taan. Paikan pääl­lä on lisäk­si toim­it­si­joi­ta ker­tomas­sa omas­ta har­ras­tamis­es­taan. Liitot esit­televät lajien ohel­la omia moot­to­ri­urheilu­ta­pah­tu­mi­aan.

Tapah­tu­man juon­taa tv:stäkin tut­tu autourheilun moni­toimi­ammat­ti­lainen, Emma Kim­iläi­nen.

Road racin­gin tuore maail­man­mes­tari Kir­si Kain­u­lainen saa­puu kul­jet­ta­japarin­sa Pekka Päivärin­nan kanssa paikalle Hyvinkään Vauhtipuis­toon suo­raan Englan­nista. Kain­u­lainen on his­to­ri­an ensim­mäi­nen nainen, joka on voit­tanut maail­man­mes­taru­u­den rata­moot­toripyöräilyssä.

Tapah­tu­mas­sa on mah­dol­lisu­us tava­ta mit­ta­va lista men­estyk­sekkäitä moot­to­ri­urheil­i­joi­ta, mukana nähdään Kain­u­laisen ja Päivärin­nan lisäk­si mm.

- Kris­ti­ina Komu­lainen (enduro, cross coun­try)
— Maire Jänt­ti (enduro, cross coun­try)
— San­na Kärkkäi­nen (motocross, enduro, cross coun­try)
— Han­na Mert­sal­mi (motocross, GNCC)
— Ria Vir­ta­nen (motocross)
— Min­na Val­o­nen (enduro)
— Ulla Kulju (road rac­ing)
— Heta Koivu­nie­mi (road rac­ing)
— Kaisa Eiristö (kart­ing)
— Meri Lev­u­la (kart­ing)
— Lau­ra Suvan­to (ral­li)
— Mari­ka Nur­mi (ral­li ja ral­lisprint)
— Han­na Yrjölä-Elo (jokkis ja ral­li)
— Mar­jo Lohi­lahti (jokkis)
— Anu Nie­mi (jokkis)
— Suvi Jyrk­iäi­nen (rata-ajo)
— Lin­da Vek­ka (rata-ajo)
— Noo­ra Läh­teen­mä­ki (rata-ajo)
— Miia-Maria Vep­säläi­nen (drag rac­ing)

TERVETULOA KOKO PORUKALLAHYVINKÄÄLLÄ NÄHDÄÄN!

(Jär­jestäjät pidät­tävät oikeu­den tapah­tu­maa koske­vi­in muu­tok­si­in.)