Ajankohtaista

HyUA:n Uuden Vuoden vastaanotto

HyUA:n Uuden Vuoden vastaanotto

Vauhdikkaat koko per­heen uuden­vuo­den vas­taan­ot­ta­jaiset ti 31.12.2019 klo 18:00 Vauhtipuis­tossa Ren­toa yhdessäoloa, makkaraa ja läm­mintä juo­maa Ilo­tuli­tus n. 20:00 Ter­ve­tu­loa koko per­heen voimin ja voit ottaa myös ystäväsi mukaan! Toiv­otaan ennakkoil­moit­tau­tu­misia…

lue lisää
HyUA Pikkujoulu

HyUA Pikkujoulu

Ter­ve­tu­loa! Hyvinkään UA:n Pikku­joului­hin Hyvinkään Jär­jestö­talolle, 5.12.2019 klo 19.00, Munckinkatu 49 Illal­lisko­rt­ti 20 € Ilmoit­taudu 25.11.2019 men­nessä Riik­ka; riikka.korhonen@tuusula.fi tai Heli; heli.lahti-saloranta@kone.com  

lue lisää
Jäsentiedote 11 / 2019

Jäsentiedote 11 / 2019

Syyskok­ouk­ses­sa valit­ti­in seu­ralle uusi hal­li­tus, kau­den 2020 hal­li­tus on: pj Tero Salo­ran­ta Har­ri Nykä­nen, Riik­ka Korho­nen, Pekka Niska­nen, Topi Kivile­hto,  Antti Soitiala ja Mikko Kin­nunen vara­jäsenet: Kati Niska­nen ja Eero Suon­ran­ta   Nyt on aika palaut­taa…

lue lisää

Tulevat tapahtumat

Täl­lä het­kel­lä ei ole tule­via tapah­tu­mat.

Facebook Posts

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

1 week ago

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

Suni­nen ajoi Ruotsin MM-rallin kahdek­san­nek­si

Teemu Suni­nen sijoit­tui Ruotsin MM-ral­lis­sa kahdek­san­nek­si. Eroa rallin voit­ta­neeseen Elfyn Evan­si­in ker­tyi 1.24,5 min­u­ut­tia.

Viime vuon­na ral­lia avaus­päivän jäl­keen johtanut Suni­nen ei täl­lä ker­taa saanut itses­tään parem­paa irti. Ennakko-odotuk­sis­sa Sunisen toiveis­sa oli kun­non, lumi­nen ral­li, mut­ta sitä ei täl­lä ker­taa kil­pail­i­joille suo­tu.

- Tämä oli vaikea viikon­lop­pu meille. Kun­non ajo­ryt­miä ei oikein löy­tynyt, ja lop­putu­los on sen mukainen. Tiesin jo ennen kisaa, että nyt luvas­sa on hyvin eri­lainen ral­li kuin viime vuon­na.

Muu­ta­man läheltä piti –tilanteen jäl­keen Suni­nen ja kar­tan­luk­i­ja Jar­mo Lehti­nen päät­tivät rauhoit­taa ajamista, mut­ta samal­la heikkenivät myös EK-tulok­set.

Sun­nun­taina, viimeisel­lä erikoisko­keel­la mah­dol­lisu­u­den lisäpis­teisi­in vei moot­torin sam­mu­mi­nen.

- Se oli sel­l­aista veit­sen­teräl­lä ajamista. Kun lauan­taina tuli muu­ta­ma ylimääräi­nen sla­di, aloin varoa liikaa. Viimeisel­lä pätkäl­lä moot­tori pääsi sam­mu­maan, eikä sel­l­aisen jäl­keen enää mitään eroa aje­ta kiin­ni.

Seu­raavak­si MM-sar­ja siir­tyy use­an kuukau­den ajak­si merten taakse. Maalisku­us­sa ajet­tavas­sa Mek­sikon osak­il­pailus­sa Sunisel­la on jälleen tilaisu­us näyt­tää osaamis­taan.

- Mek­siko on taas uusi mah­dol­lisu­us. Sieltä mei­dän täy­tyy saal­is­taa kun­non pis­teet.
See MoreSee Less

2 weeks ago

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

See MoreSee Less

2 weeks ago

Hyvinkään Urheiluautoilijat ry

💪JESSE KALLIO MESTARITALLIN KALUSTOLLA RALLICROSSIN RX2-SARJAAN💥Viime kaudel­la ral­li­crossin MM-sar­jan oheis­lu­okas­sa RX2-sar­jas­sa kol­man­nek­si sijoit­tunut Jesse Kallio, 20, kil­pailee alka­val­la kaudel­la täy­den RX2-luokan ohjel­man sar­jan nelink­er­taisen mes­tar­i­tallin OMSE:n kul­jet­ta­jana.

Yksi viime kau­den autourheilumme kan­sain­vä­li­nen suo­ma­lais­men­estyjä Jesse Kallio, 20, jatkaa aja­jau­raansa ral­li­crossin MM-sar­jan oheis­lu­okas­sa RX2-sar­jas­sa ruot­salaisen OMSE (Ols­berg Motor­sport Evo­lu­tion) ‑tallin kalus­tol­la. Taakse jäänyt kausi oli Kalli­olle men­estys: sar­jan seit­semästä osak­il­pailus­ta Kallio saavut­ti viisi palk­in­topal­lisi­joi­tus­ta ja sijoit­tui sar­jan lop­pupis­teis­sä kol­man­nek­si. Men­estyk­selli­nen debyyt­tikausi toi tul­lessaan myös lajin MM-sar­jan kas­vat­ta­jalu­okkana tun­netun RX2-sar­jan Vuo­den tulokaskul­jet­ta­ja ‑palkin­non.

Tulos­sa ole­va RX2-kausi käyn­nistyy huhtiku­us­sa Barcelo­nan MM-osak­il­pailul­la Espan­jas­ta. Viime kaudel­la Kalli­ol­ta jäi osak­il­pailu­voit­to puut­tumaan ja sitä nuori kul­jet­ta­jalu­paus läh­tee mes­taru­u­den ohel­la kau­den ensim­mäis­es­tä osak­il­pailus­ta tavoit­tele­maan.

- Viime kausi meni yli odotusten. Tarkoituk­se­nani oli tutus­tua tii­mi­ni toim­intaan ja oppia neliv­e­toisen kil­pa-auton metkut, jol­laisel­la ajoin ensi ker­taa. Tänä vuon­na radat ja autoni ovat min­ulle jo tut­tu­ja, joten oma tavoit­teeni on asetet­tu sar­jan mes­taru­u­teen, Kallio toteaa.

Ral­li­crossin RX2-luok­ka on yksi­tyyp­pilu­ok­ka, jon­ka autot (320 hv) perus­tu­vat Ford Fies­taan ja ovat tekni­ikaltaan täysin ident­tisiä. Auton jousi­tus­ta saa vapaasti säätää. Kysymyk­sessä on kuitenkin luok­ka, jos­sa kul­jet­ta­jan ajo­taito koros­tuu ja kil­pailut ovat äärim­mäisen tasaisia.

- Auton jousi­tus­ta saa säätää, mut­ta muu­toin RX2:ssa kaik­ki kul­jet­ta­jat ovat samal­la viival­la. OMSE:lla on paljon ratako­htaisia säätöjä jo ole­mas­sa, joista heil­lä on koke­mus­ta. Mut­ta jotain omaa säätöä autooni on aina hyvä löytää.

Kallio ker­too, että hän rak­en­taa aja­jau­raansa yksi osak­il­pailu ja yksi kausi ker­ral­laan. Nuoren kul­jet­ta­jan kirkas tavoite on kil­pail­la tule­vaisu­udessa autourheilun ammat­ti­laise­na.

- Ral­li­crossin RX2 on hyvä ja opet­ta­va luok­ka. Ensim­mäisek­si pitää men­estyä nykyisessä sar­jas­sa. On mie­lenki­in­toista nähdä, mihin suun­taan ral­li­cross laji­na tule­vaisu­udessa kehit­tyy. Tuleeko sar­jaan sähköau­tot vai mitä tapah­tuu? Lajis­sa on paljon poten­ti­aalia.

- Pää­tavoit­teeni on ajaa autourheilus­ta itsel­leni ammat­ti, ja sen eteen teemme yhteistyökump­panei­den kanssa kovasti töitä ja siihen tähdätään, Kallio sanoo.JESSE KALLION KILPAILUKALENTERI 2020:Ral­li­cross RX2 2020

18.–19.4. Barcelona, Espan­ja

2.–3.5. Mon­tale­gre, Por­tu­gali

13.–14.6. Hell, Nor­ja

4.–5.7. Höl­jes, Ruot­si

1.–2.8. Nür­bur­gring, Sak­sa

5.–6.9. Lohéac, Ran­s­ka

14.–15.11. Kap­kaupun­ki, Etelä-Afrik­ka


Ral­lyX On Ice

28.3. Luu­la­ja, Ruot­si

Ral­lyX Nordic

23–24.5. Höl­jes, Ruot­si

Ols­bergs MSE
RX2 Series
Ral­lyX Nordic
Fly­ing Finn Acad­e­my
See MoreSee Less

💪
Load more